تگ های HTML
در مقالات Html چیست و همچنین CSS چیست با این Markup های برنامه نویسی و  تاریخچه آنها آشنا شدیم. حال می خواهیم لیست کامل تگ های Html بر حسب نوع کاربردهایشان را به شما با توضیحات مختصر و مفید برای هر کدام، بیاوریم تا با عملکرد تک تک آنها در این دسته بندی آشنا شوید:

1)      تگ های پایه و اصلی HTML:

<!DOCTYPE>  مخفف کلمات Document Typeاست به معنای نوع سند
<html> نشان دهنده سند Html است
<head> بخشی که نشان دهنده اطلاعات کلی آن سند Html است
<Title> عنوان و یا تیتر موضوع آن Html است
<body> بدنه اصلی سند Html که تگ های اصلی در آن قرار می گیرند
<h1> تا <h6> مخفف Headings و یا تیتر و سرفصل موضوعات (وقتی می خواهیم عناوین یک متن یا یک بخش با حروف بزرگ نمایش داده شوند)
<p> مخفف پاراگراف
<br> مخفف کلمه Break . زمانی بکار می رود که می خواهیم بقیه نوشته ها خط پایین نشان داده شوند
<hr> جهت انداختن یک خط افقی و همچنین بزرگ کردن کلمات (در Html5)
<!--...--> جهت گذاشتن نظرات و توضیحات طراح وب (در صفحات وب این توضیحات دیده نمی شوند)

2)      تگ های فرمت متن ها در HTML:

<blockquote> نشان دهنده بخشی است که به عنوان نقل قول از سایتی دیگر و یا شخصی دیگر نقل شده باشد
<center> جهت وسط چین کردن متن ها بکار می رفته (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<cite> نشان دهنده تیتر و یا عنوان آن بخش است
<Code> برای نمایش کدهای برنامه نویسی بکار می رود.
<del> نشان دهنده متن یا کلمات حذف شده.
<dfn> مخفف Defenition  و نشان دهنده  معنی و یا منظور از عبارت
<em> مخفف emphasized و به معنای  تاکید بر روی کلمات خاصی است.
<font> نشان دهنده نوع فونت و رنگ و سایز کلمات (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<i> نشان دهنده بخشی از متن در حالت و یا فرم خاصی است.
<ins> مخفف insert و نشان دهنده متنی که در یک سند قرار داده شده.
<kbd> مخفف keyboard و نشان دهنده ورودی های صفحه کلید کامپیوتر است.
Html5 <mark> نشان دهنده متن های Highlight  شده و یا Mark شده.
Html5 <meter> برای نمایش یک مقداری از یک نمودار افقی
<pre> جهت ثابت نگه داشتن محل شروع متن ها
Html5 <progress> نشان دهنده پیشرفت یک پروسه
<q> مخفف quotation
Html5 <rp> جهت نمایش المان هایی در مرورگر است که در زبان Ruby پشتیبانی نمی شود.
Html5 <rt> جهت توضیح کاراکترهای زبان های خاص
Html5 <ruby> نشان دهنده عبارتی از زبان برنامه نویسی Ruby
<s> نشان دهنده اینکه متن مورد نظر دیگر صحیح نیست
<samp> مخفف Sample و جهت نمایش خروجی یک برنامه
<small> جهت کوچک نشان دادن حروف و متن ها
<strike> جهت نمایش متنی که باید حذف و یا اصلاح شود (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود) بجای آن از <s> یا <del> استفاده می شود.
<strong> جهت بزرگ نشان دادن حروف تیترها و عنوان های مهم
<sub> مخفف subscripted 
<sup> مخفف superscripted 
<time> جهت نمایش زمان و تاریخ
<tt> جهت نمایش Tele type ها بکار می رفته. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<u> نشان دهنده متنی که از بقیه متن ها ظاهرش فرق داشته باشد
<var> مخفف Variable (به معنای متغیر)
<wbr> جهت انداختن فاصله و خط به خط انداختن بین متن ها

3)      تگ های فرم ها و ورودی داده ها در HTML :

<form> برای ایجاد فرم
<inpute> برای ورودی فرم
<textarea> برای ایجاد فضای نوشتن متن
<button> دکمه ارسال
<select> برای لیست های کشویی (Drop Down)
<optgroup> مخفف options group
<option> انتخاب های کاربر سایت بصورت Drop Down
<label> نشان دهنده یک Label برای ورودی تگ <inpute>
<fieldset> نشان دهنده گروهی از المان های مرتبط با هم در یک فرم
<legend> نشان دهنده یک Caption (تیتر بزرگ) برای المان های <fieldset>
Html5 <datalist> نشان دهنده انتخاب های pre-defined  در ورودی inpute
Html5 <output> نتیجه یک محاسبه را بر می گرداند

4)      تگ فریم ها:

<frame> برای ایجاد یک frameset (یک بخش مجزا) (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<frameset> برای مجموعه ای از فریم ها (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<noframe> برای آن دسته از کاربرانی که مرورگرهایشان فریم ها را پشتیبانی و به درستی نمایش نمی داد  (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<iframe> نشان دهنده یک فریم از نوع داخلی (inline

(5   تگ مربوط به عکس ها در HTML:

<img> برای نمایش عکس در صفحات وب
<map> برای نمایش نقشه در صفحات وب
<area> نشان دهنده یک ناحیه مشخص در نقشه سایت
Html5 <canvas> جهت کشیدن گرافیک وب از طریق اسکریپت ها و کدنویسی
Html5 <figcaption> برای ایجاد یک caption (تیتر) برای المان های تگ <figure>
Html5 <figure>
Html5 <picture> مشخص کننده یک Container برای چندین عکس

6) Audio/Video :

<audio> جهت اجرای صدا در سایت
<source> جهت اجرای چندین منبع مالتی مدیا در سایت برای المان های مدیا (شامل <audio> ، <video> و <picture> )
<track> جهت نمایش متن Track ها برای المان های media (شامل <video> و <audio>
<video> جهت نمایش ویدئو و یا فیلم در سایت

7) لینک ها:

<a> جهت گذاشتن لینک در سایت (Hyperlink)
<link> جهت ارتباط دادن یک سند به یک سورس خارجی (معمولا جهت لینک دادن به فایل های css بکار می رود)
<nav> جهت گذاشتن لینک های navigation  بکار می رود

8) لیست ها:

<ul> برای ایجاد لیست های نامرتب (مخفف Unordred List)
<ol> برای ایجاد لیست های مرتب (مخفف Ordred List)
<li> برای مشخص کردن آیتم های یک لیست
<dir> نشان دهنده یک لیست Directory. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود) بجای آن از <ul> استفاده کنید
<dl> مخفف description list
<dt> مخفف description term
<dd> مخفف description description (نشان دهنده یک توضیح برای یک عنوان در لیست توضیحات است)
<menu> نشان دهنده یک لیست/ منو از دستورات است
Html5 <menuitem> نشاندهنده یک آیتم دستور/منو است که کاربر می تواند از منوی Pop-up انتخاب کند.

9) جدولها:

<table> جهت نمایش یک جدول
<caption> جهت نمایش عنوان های یک جدول
<th> جهت نمایش خانه های Header در یک جدول
<tr> نشان دهنده یک مسیر خطی (row) در یک جدول
<td> نشان دهنده یک خانه (cell) در یک جدول
<thead> جهت گروه بندی محتوای Header در جدول
<tbody> جهت گروه بندی محتوای بدنه (body) در جدول
<tfoot> جهت گروه بندی محتوای پایین (footer)  جدول
<col> جهت تعیین مشخصات یک ستون برای هر یک از المان های <colgroup>
<colgroup> نشان دهنده یک گروه شامل یک یا چند ستون در یک جدول جهت فرمت بندی

10) Style ها و Semantic ها:  (خصوصیات و دستورات)

<style> جهت اطلاعات Style (ویژگی ها یا خصوصیات) یک سند
<div> جهت قسمت بندی یک سند به بخش های کوچک تر
<span> مشابه تگ <div> است ولی بیشتر برای تخصیص ویژگی ها به کلمات و یا جمله های متن ها بکار می رود
Html5 <header> تگی که برای جداسازی بخش های بالای سایت (Header)  بکار می رود
Html5 <footer> تگی که برای جداسازی بخش های پایین سایت (Footer)  بکار می رود
Html5 <main> جهت نشان دادن محتوای اصلی یک سند بکار می رود
Html5 <section> جهت بخش بندی یک سند بکار می رود
Html5 <article> جهت نشان دادن یک مقاله (یا یک محتوا)
Html5 <aside> مشخص کننده یک بخش خاصی از محتوای صفحه  
Html5 <details> نشان دهنده جزئیات اضافی که کاربر می تواند آنها را اضافه و یا کم کند
Html5 <dialog> جهت نشان دادن یک پنجره و یا جعبه dialog
Html5 <summary> جهت یک heading قابل دیدن، برای یک المان <detail>
Html5 <data> محتوای داده شده را به یک ترجمه قابل خواندن توسط کامپیوتر ، لینک می کند

11) اطلاعات Meta  :

<head> نشان دهنده اطلاعاتی درباره آن سند است
<meta> نشان دهنده اطلاعات meta data درباره آن سند Html است
<base> مشخص کننده لینک URL/هدف اصلی تمام UrL ها در یک سند
<basefont> مشخص کننده نوع رنگ ، سایز و فونت پیش فرض برای کلمات متن. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)

12) برنامه نویسی HTML:

<script> نشان دهنده اسکریپت های سمت کلاینت
<no script> یک محتوای جایگزین را مشخص می کند که به کامپیوترهای کلاینت هایی که از script  ها پشتیبانی نمی کنند، بصورت جایگزین نشان دهد.
<applet> نشان دهنده یک <applet> است. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
Html5 <embed> نشان دهنده یک container برای یک اپلیکیشن خارجی (غیر Html)
<object> نشان دهنده یک شیء قرارداده شده
<param> نشان دهنده پارامترها برای یک شیء

توجه:

تگ هایی که در کنار آنها Html5 نوشته شده، در این نسخه اضافه و استاندارد شده اند. تگ های قرمز رنگ نیز در نسخه های قبلی Html استفاده می شدند ولی در نسخه Html5 دیگر استاندارد نیستند و استفاده از آنها توصیه نمی شود. 


زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت
زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت
زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت
مقایسه ASPnet و PHP در طراحی سایت
مقایسه ASPnet و PHP در طراحی سایت
مقایسه ASPnet و PHP در طراحی سایت
 ACCELERATED MOBILE PAGE به چه معناست؟
ACCELERATED MOBILE PAGE به چه معناست؟
ACCELERATED MOBILE PAGE به چه معناست؟
HTML چیست؟
HTML چیست؟
HTML چیست؟