تگ های HTML

در مقالات Html چیست و همچنین CSS چیست با این Markup های برنامه نویسی و  تاریخچه آنها آشنا شدیم. حال می خواهیم لیست کامل تگ های Html بر حسب نوع کاربردهایشان را به شما با توضیحات مختصر و مفید برای هر کدام، بیاوریم تا با عملکرد تک تک آنها در این دسته بندی آشنا شوید:

1)      تگ های پایه و اصلی HTML:

<!DOCTYPE>  مخفف کلمات Document Typeاست به معنای نوع سند
<html> نشان دهنده سند Html است
<head> بخشی که نشان دهنده اطلاعات کلی آن سند Html است
<Title> عنوان و یا تیتر موضوع آن Html است
<body> بدنه اصلی سند Html که تگ های اصلی در آن قرار می گیرند
<h1> تا <h6> مخفف Headings و یا تیتر و سرفصل موضوعات (وقتی می خواهیم عناوین یک متن یا یک بخش با حروف بزرگ نمایش داده شوند)
<p> مخفف پاراگراف
<br> مخفف کلمه Break . زمانی بکار می رود که می خواهیم بقیه نوشته ها خط پایین نشان داده شوند
<hr> جهت انداختن یک خط افقی و همچنین بزرگ کردن کلمات (در Html5)
<!--...--> جهت گذاشتن نظرات و توضیحات طراح وب (در صفحات وب این توضیحات دیده نمی شوند)

2)      تگ های فرمت متن ها در HTML:

<blockquote> نشان دهنده بخشی است که به عنوان نقل قول از سایتی دیگر و یا شخصی دیگر نقل شده باشد
<center> جهت وسط چین کردن متن ها بکار می رفته (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<cite> نشان دهنده تیتر و یا عنوان آن بخش است
<Code> برای نمایش کدهای برنامه نویسی بکار می رود.
<del> نشان دهنده متن یا کلمات حذف شده.
<dfn> مخفف Defenition  و نشان دهنده  معنی و یا منظور از عبارت
<em> مخفف emphasized و به معنای  تاکید بر روی کلمات خاصی است.
<font> نشان دهنده نوع فونت و رنگ و سایز کلمات (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<i> نشان دهنده بخشی از متن در حالت و یا فرم خاصی است.
<ins> مخفف insert و نشان دهنده متنی که در یک سند قرار داده شده.
<kbd> مخفف keyboard و نشان دهنده ورودی های صفحه کلید کامپیوتر است.
Html5 <mark> نشان دهنده متن های Highlight  شده و یا Mark شده.
Html5 <meter> برای نمایش یک مقداری از یک نمودار افقی
<pre> جهت ثابت نگه داشتن محل شروع متن ها
Html5 <progress> نشان دهنده پیشرفت یک پروسه
<q> مخفف quotation
Html5 <rp> جهت نمایش المان هایی در مرورگر است که در زبان Ruby پشتیبانی نمی شود.
Html5 <rt> جهت توضیح کاراکترهای زبان های خاص
Html5 <ruby> نشان دهنده عبارتی از زبان برنامه نویسی Ruby
<s> نشان دهنده اینکه متن مورد نظر دیگر صحیح نیست
<samp> مخفف Sample و جهت نمایش خروجی یک برنامه
<small> جهت کوچک نشان دادن حروف و متن ها
<strike> جهت نمایش متنی که باید حذف و یا اصلاح شود (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود) بجای آن از <s> یا <del> استفاده می شود.
<strong> جهت بزرگ نشان دادن حروف تیترها و عنوان های مهم
<sub> مخفف subscripted 
<sup> مخفف superscripted 
<time> جهت نمایش زمان و تاریخ
<tt> جهت نمایش Tele type ها بکار می رفته. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<u> نشان دهنده متنی که از بقیه متن ها ظاهرش فرق داشته باشد
<var> مخفف Variable (به معنای متغیر)
<wbr> جهت انداختن فاصله و خط به خط انداختن بین متن ها

3)      تگ های فرم ها و ورودی داده ها در HTML :

<form> برای ایجاد فرم
<inpute> برای ورودی فرم
<textarea> برای ایجاد فضای نوشتن متن
<button> دکمه ارسال
<select> برای لیست های کشویی (Drop Down)
<optgroup> مخفف options group
<option> انتخاب های کاربر سایت بصورت Drop Down
<label> نشان دهنده یک Label برای ورودی تگ <inpute>
<fieldset> نشان دهنده گروهی از المان های مرتبط با هم در یک فرم
<legend> نشان دهنده یک Caption (تیتر بزرگ) برای المان های <fieldset>
Html5 <datalist> نشان دهنده انتخاب های pre-defined  در ورودی inpute
Html5 <output> نتیجه یک محاسبه را بر می گرداند

4)      تگ فریم ها:

<frame> برای ایجاد یک frameset (یک بخش مجزا) (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<frameset> برای مجموعه ای از فریم ها (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<noframe> برای آن دسته از کاربرانی که مرورگرهایشان فریم ها را پشتیبانی و به درستی نمایش نمی داد  (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
<iframe> نشان دهنده یک فریم از نوع داخلی (inline

(5   تگ مربوط به عکس ها در HTML:

<img> برای نمایش عکس در صفحات وب
<map> برای نمایش نقشه در صفحات وب
<area> نشان دهنده یک ناحیه مشخص در نقشه سایت
Html5 <canvas> جهت کشیدن گرافیک وب از طریق اسکریپت ها و کدنویسی
Html5 <figcaption> برای ایجاد یک caption (تیتر) برای المان های تگ <figure>
Html5 <figure>
Html5 <picture> مشخص کننده یک Container برای چندین عکس

6) Audio/Video :

<audio> جهت اجرای صدا در سایت
<source> جهت اجرای چندین منبع مالتی مدیا در سایت برای المان های مدیا (شامل <audio> ، <video> و <picture> )
<track> جهت نمایش متن Track ها برای المان های media (شامل <video> و <audio>
<video> جهت نمایش ویدئو و یا فیلم در سایت

7) لینک ها:

<a> جهت گذاشتن لینک در سایت (Hyperlink)
<link> جهت ارتباط دادن یک سند به یک سورس خارجی (معمولا جهت لینک دادن به فایل های css بکار می رود)
<nav> جهت گذاشتن لینک های navigation  بکار می رود

8) لیست ها:

<ul> برای ایجاد لیست های نامرتب (مخفف Unordred List)
<ol> برای ایجاد لیست های مرتب (مخفف Ordred List)
<li> برای مشخص کردن آیتم های یک لیست
<dir> نشان دهنده یک لیست Directory. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود) بجای آن از <ul> استفاده کنید
<dl> مخفف description list
<dt> مخفف description term
<dd> مخفف description description (نشان دهنده یک توضیح برای یک عنوان در لیست توضیحات است)
<menu> نشان دهنده یک لیست/ منو از دستورات است
Html5 <menuitem> نشاندهنده یک آیتم دستور/منو است که کاربر می تواند از منوی Pop-up انتخاب کند.

9) جدولها:

<table> جهت نمایش یک جدول
<caption> جهت نمایش عنوان های یک جدول
<th> جهت نمایش خانه های Header در یک جدول
<tr> نشان دهنده یک مسیر خطی (row) در یک جدول
<td> نشان دهنده یک خانه (cell) در یک جدول
<thead> جهت گروه بندی محتوای Header در جدول
<tbody> جهت گروه بندی محتوای بدنه (body) در جدول
<tfoot> جهت گروه بندی محتوای پایین (footer)  جدول
<col> جهت تعیین مشخصات یک ستون برای هر یک از المان های <colgroup>
<colgroup> نشان دهنده یک گروه شامل یک یا چند ستون در یک جدول جهت فرمت بندی

10) Style ها و Semantic ها:  (خصوصیات و دستورات)

<style> جهت اطلاعات Style (ویژگی ها یا خصوصیات) یک سند
<div> جهت قسمت بندی یک سند به بخش های کوچک تر
<span> مشابه تگ <div> است ولی بیشتر برای تخصیص ویژگی ها به کلمات و یا جمله های متن ها بکار می رود
Html5 <header> تگی که برای جداسازی بخش های بالای سایت (Header)  بکار می رود
Html5 <footer> تگی که برای جداسازی بخش های پایین سایت (Footer)  بکار می رود
Html5 <main> جهت نشان دادن محتوای اصلی یک سند بکار می رود
Html5 <section> جهت بخش بندی یک سند بکار می رود
Html5 <article> جهت نشان دادن یک مقاله (یا یک محتوا)
Html5 <aside> مشخص کننده یک بخش خاصی از محتوای صفحه  
Html5 <details> نشان دهنده جزئیات اضافی که کاربر می تواند آنها را اضافه و یا کم کند
Html5 <dialog> جهت نشان دادن یک پنجره و یا جعبه dialog
Html5 <summary> جهت یک heading قابل دیدن، برای یک المان <detail>
Html5 <data> محتوای داده شده را به یک ترجمه قابل خواندن توسط کامپیوتر ، لینک می کند

11) اطلاعات Meta  :

<head> نشان دهنده اطلاعاتی درباره آن سند است
<meta> نشان دهنده اطلاعات meta data درباره آن سند Html است
<base> مشخص کننده لینک URL/هدف اصلی تمام UrL ها در یک سند
<basefont> مشخص کننده نوع رنگ ، سایز و فونت پیش فرض برای کلمات متن. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)

12) برنامه نویسی HTML:

<script> نشان دهنده اسکریپت های سمت کلاینت
<no script> یک محتوای جایگزین را مشخص می کند که به کامپیوترهای کلاینت هایی که از script  ها پشتیبانی نمی کنند، بصورت جایگزین نشان دهد.
<applet> نشان دهنده یک <applet> است. (در Html5دیگر پشتیبانی نمی شود)
Html5 <embed> نشان دهنده یک container برای یک اپلیکیشن خارجی (غیر Html)
<object> نشان دهنده یک شیء قرارداده شده
<param> نشان دهنده پارامترها برای یک شیء

توجه:

تگ هایی که در کنار آنها Html5 نوشته شده، در این نسخه اضافه و استاندارد شده اند. تگ های قرمز رنگ نیز در نسخه های قبلی Html استفاده می شدند ولی در نسخه Html5 دیگر استاندارد نیستند و استفاده از آنها توصیه نمی شود. 


آشنایی با HTML5
آشنایی با HTML5
زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت
زبان های برنامه نویسی برای طراحی سایت
مقایسه ASPnet و PHP در طراحی سایت
مقایسه ASPnet و PHP در طراحی سایت
 ACCELERATED MOBILE PAGE به چه معناست؟
ACCELERATED MOBILE PAGE به چه معناست؟
نظرات کاربران
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید

captcha