باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان نرم افزاری است آنلاین که امکان برقراری ارتباط بهتر و دقیقترمشتریان را با شرکت شما برقرار ساخته و کاربران شما از این طریق می توانند به راحتی با شرکت شما در تماس باشند.
طراحی سایت باشگاه مشتریان کاملا متفاوت از طراحی یک وبسایت معمولی بوده و برای آن می توان بسته به نوع شرکت ، امکانات بسیاری در نظر گرفت.
باشگاه مشتریان همچنین سیستم وفاداری مشتریان و یا سیستم های لویالتی نیز نامیده شده که در آن ، برنامه ریزی به گونه ای است تا مجموعه بتواند اتباط خود را با مشتریان حفظ نموده و همچنین آنها را بسته به وفاداری آنها دسته بندی نماید.

برای راه اندازی باشگاه مشتریان از کجا شروع کنیم ؟

طراحی ریزی باشگاه مشتریان یکی از نقاط حساس در راه اندازی آن می باشد. منظور از طراحی ریزی باشگاه مشتریان ، تعریف مزیتهای متقابل برای شرکت ها و نیز برای مشتری جهت ایجاد یک رابطه وفادار و سودمند دو طرفه می باشد بر اساس طراحی ریزی انجام شده در طراحی سناریوی باشگاه و تحلیل نوع مخاطب،ماژول های مختلفی قابل استفاده بوده و انتخاب این ابزارها ، یکی از مراحل راه اندازی باشگاه است که در صورتی که هوشمندانه انجام نشود می تواند حتی منجر به شکست کل پروژه گردد . معمولا وقتی ابزارهای ترکیبی برای عضویت و حضور در یک باشگاه استفاده می شوند، کاربران استقبال بیشتری می کنند. اهداف باشگاه مشتریان می بایست به وضوح تعیین شود. البته هدف اصلی راه اندازی باشگاه مشتری ، افزایش سود و سهم بازار می باشد .اصلی ترین گروه هدف باشگاه های مشتری باید مهمترین مشتریان شما باشند، آن مشتریانی که قسمت عمده کسب و کار شما را تشکیل می دهند .مزایای استفاده از باشگاه مشتریان

ایجاد ارتباطی دوسویه و تعاملی مستقیم با مشتریان
تشویق اعضا برای استفاده از خدمات الکترونیکی باشگاه
ایجاد ارتباطی دوسویه و تعاملی مستقیم با مشتریان
به دست آوردن سهم بیشتری از بازار
افزایش سود خالص كسب و كار
آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه
ذخیره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده مشتریان ، همکاران ، نمایندگان و...
کاهش اتکا به ابزارهای بازاریابی مثل رسانه های جمعی
حفظ و وفادارسازی و رضایت مشتریان
افزایش تعامل و ارتباط کاربران و مشتریان
جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات فردی یا گروهی
کاهش فرصتهای از دست رفته
ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان ،همکاران ، نمایندگان و شرکای تجاری
شناخت فرصتهای جدید تجاری
حفظ مشتریان و جلوگیری از روی گردان شدن آنها به سمت رقبا
کاهش دوباره کاری ها و هزینه های بازاریابی و تبلیغات